Glas koprivničke djece čuo se u Maloj vijećnici Hrvatskog sabora

Velike ideje mogu doći i iz malih glava, što je zorno pokazala zajednička sjednica predstavnika dječjih vijeća, foruma i Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda
(NEF) Hrvatske sa saborskim zastupnicima.
Domaćin ovoj, 13. po redu sjednici održanoj 29. studenoga u Maloj vijećnici Sabora, bio je Odbor za obitelj, mlade i sport, pokrovitelj Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru projekta ‘Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini’, a organizator Savez društava ‘Naša djeca’.


– Djeca u dobi od 9 do 15 godina iz 25 gradova i općina diljem Hrvatske, među kojima su bili i dječji gradonačelnik Koprivnice Marin Sabol i njegov zamjenik Luka Jantolek, otvoreno, iskreno i kritički progovorila su o problemima i zaprekama za njihovo sretnije i sigurnije odrastanje, te uputila prijedloge za njihovo rješavanje. Pored ostalog djevojčice i dječaci upozorili su na potrebu i pravo djece na stručne suradnike u školama istaknuvši kako u školama nedostaje kvalificiranog osoblja, psihologa, pedagoga, socijalnih radnika i defektologa, založili se za bolju zdravstvenu zaštitu djece na otocima koji nemaju ortodonte i logopede, zatražili jednake mogućnosti za zabavu, sport i rekreaciju djece u gradskim i ruralnim područjima, te dali zahtjeve za uvažavanje različitosti kod djece, rekla nam je Jadranka Lakuš, predsjednica DND Koprivnica.

Djeca su otvoreno progovorila i o izazovima virtualnog svijeta i naglasili kako ovisnost o modernim tehnologijama otuđuje mlade i djecu od vršnjaka, ali i od roditelja. O ovoj temi govorio je i Luka Jantolek ukazavši na važnost edukacije o negativnim posljedicama i opasnostima kojima su izložena djeca u virtualnom okruženju. Luka se usto založio za bolju komunikaciju između djece i odraslih, posebice na temu moralnih vrijednosti i nenasilnog rješavanja poremećenih odnosa.

Delegacija DND Koprivnica

Djeca su pokazala da ih uz lokalne ili regionalne probleme smetaju i zbivanja na europskoj i svjetskoj sceni poput rasta siromaštva, sve brojnijih prirodnih nepogoda zbog klimatskih promjena i sve većeg onečišćenja okoliša, te ratnih sukoba koji najviše pogađaju djecu.

– Prema Konvenciji o pravima djeteta sva djeca trebaju imati svoj dom, pravo na mirno i sigurno odrastanje, ne smije ih se koristiti u ratnim sukobima, a svjedoci smo kako djeca u Gazi koja žive u ruševinama svakodnevno pogibaju, ili su pak taoci. Stoga tražimo hitno zaustavljanje rata između Izraela i Palestine- rekao je za saborskom govornicom koprivnički dječji gradonačelnik Marin Sabol.


Njegove riječi baš kao i druge dječje rasprave bile su toliko nabijene emocijama da su odrasli jedva susprezali suze, a malim govornicima upućene su i riječi pohvale.
Tako je Vesna Vučemilović, predsjednica saborskog odbora za obitelj, mlade i sport odala priznanje djeci, njihovim mentorima i volonterima Saveza DND Hrvatske, među kojima je bila i predsjednica koprivničkog DND Jadranka Lakuš, na tome što su omogućili odraslima, posebno zastupnicima da sagledaju probleme iz dječjeg kuta gledišta.

Zajednička sjednica djece i saborskih zastupnika još jednom je potvrdila da Savez društava ‘Naša djeca’ Hrvatske, najstarija i najveća organizacija u Hrvatskoj, sa 106 udruženih DND ova i oko 4000 volontera doista na vrhunski način brine o dobrobiti djece i unapređenju njihovih prava. Prema riječima predsjednice, akademkinje Aide Salihagić Kadić svojim brojnim aktivnostima, akcijama i projektima dječja vijeća i dječji forumi pridonose stvaranju sigurnih, zdravih, poticajnih okružja za rast i razvoj djece, a isto tako i tolerantnih, sigurnih i nenasilnih zajednica u kojima se prava djece promiču i ostvaruju, a mišljenja čuju i uvažavaju. Za vjerovati je da će se neke dječje ideje izrečene u Saboru i ostvariti.

Vezani članci

Najčitanije