Goste Porcijunkulova motivirali na posjet Renesansnom festivalu

Turistička zajednica grada Koprivnice i članovi udruge Anno Domini za vikenda su sudjelovali na manifestaciji Porcijunkulovo u Čakovcu. Aktivnosti su uključivale promociju Renesansnog festivala te prikaz starih zanata.


Odrađivala se i promocija projekta CultuREvive tour financiranog od strane Interreg prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, a u kojem Turistička zajednica grada Koprivnice sudjeluje kao projektni partner. U sklopu projekta predstavnici TZKC sudjelovali su na marketing seminaru na kojem je predstavljena nova turistička ruta koja će povezivati sve uključene info točke (stare zanate) iz Hrvatske i Mađarske s područja provedbe projekta. Navedena turistička ruta uključivat će jednodnevne i vikend izlete čime se ostvario zacrtani cilj projekta koji će biti održiv i nakon završetka samog projekta organiziranjem svakodnevnih i cjelogodišnjih paket aranžmana.

 

Vezani članci

Najčitanije