Impressum

Direktor Glasa Podravine d.o.o.:Glavni urednik: Ivan Grobenski Novinari: Ivan Grobenski, Goran Generalić Suradnici: Ivan Brkić, Saša Kresojević, Željko Krušelj Priprema za tisak: Topaz d.o.o. Tajnica redakcije i marketing: Kristina Krušlin Bujan