Impressum

Direktor Glasa Podravine d.o.o.: Ivica Šubara

Glavni urednik: Ivan Grobenski

Glavni urednik portala: Goran Generalić

Novinari: Ivan Grobenski i Goran Generalić 

Priprema za tisak: Topaz d.o.o.

Marketing: Matea Konfic

Suradnici: Saša Kresojević