Sve o kažnjavanju smrću danas u svijetu

Smrtna kazna provodi se u čak 56 zemalja svijeta što je gotovo četvrtina od 195 država koliko ih je članica UN-a.


Iako se smatra da su smrtne kazne rezervirane isključivo za nerazvijene zemlje svijeta, primjer SAD-a govori suprotno tom uvjerenju. Osim spomenutog svjetskog policajca, među državama koje najteže zločine kažnjavaju smrću su Japan i Južna Koreja, odnosno dvije zemlje koje smatramo visokotehnološki razvijenima.

U Japanu egzekutori kaznu provode vješanjem, a zatvorenici osuđeni na smrt se obavještavaju o tome da će stati ispod užeta samo nekoliko sati prije egzekucije.

U Južnoj Koreji, smrtna kazna se izvršava vješanjem ili strijeljanjem. Međutim, prema podacima organizacije Amnesty International, Južna Koreja nije izvršila ovaj način kažnjavanja od 1997. godine.

Amnesty Internationala tvrdi da je 2002. godine više od 3248 osoba osuđeno na smrt, a od te brojke ubijeno je više od 1526 osoba u 31 zemlji.


U Hrvatskoj je egzekucija osuđenika ukinuta Božićni ustavom 1990. godine. Hrvatska je jedna od zemalja koja se aktivno i snažno bori za ukidanje smrtne kazne.

Prema međunarodnom pravu, smrtna kazna je zabranjena za osobe koje su u trenutku počinjenja kaznenog djela bile mlađe od osamnaest godina.

Vezani članci

Najčitanije