KOLUMNA // Nezavisne teorije zavjere, nezaposlenost i stadioni

Novinar ‘el znaš da su ostali samo neradnici, vucibatine i oni zaposleni, a si koji su šteli delati i nisu tu mogli najti posla otišli su van – veli meni Štefo na plotu jednog nogometnog igrališta prošlog vikenda. Štefa poprilično često srečem na utakmicama, on je jedan nadrealan čovek, tolko nadrealan da ga u svakom od malo ima.


– Viš tak sam ja pročital kod vas, da čovek daje 25 kuna po satu da mu nešče dojde vozit traktora. Pok je to bar lepi posel, sediš i niš ne delaš. Okrečeš volan. Pok bar ovi denes trakori se sami delaju, za čas ne bu ni trebalo traktorista – dodaje Štef i okreče glavu vu stran u znak negodovanja.

– Al dobro bar se nekaj i pozitivnoga dogodilo, dobili smo generale. A videl sam da je i stadion vu Đurđevcu pri kraju.  Bil sam prije par tjedni tam na jednoj utakmici, pok to bu evropski stadion, od birtije dole, tribina za sedeti, a i krova buj mel, čak i cvetje bu posađeno na tribinama – počel je Štef čak vikati od uzbuđenja, te ponovljao dio gdi govori o tome da budu birtiju imal.

Videl sem tam još kod vas vu novinaj da su se si oni nezavisni kriš kraš posvadili. To je moguče samo kod nas. Mesto da nekaj naprave oni se sposvade

– Vražju mater je dobro, cvetje buju imali, na tribinama, več sad tam neakva zelenjava raste. Videl sem na svoje oči, i to ne ko kaj zna na stadionima med betonom partizan (ambrozija) rasti, neg su to baš za cvetje ostavili. Sam bedaki, bolje da su mesto cvetja lozu posaditi, bolje bi im bilo. Tak su f Cvetkovcu napravili, ajnc-A! Hlad, a i vinčeka buju imali. I oni imaju evropski stadion s trsekima i birtijom, tak dok je duša žeđna il žalosna da si moreš zapuniti tu prazninu – ponosno naglašava Štef. Klimao sam ja s glavom, slikao utakmicu i na pola slušao Štefa, a ovaj kao da je dobio dar govora.


– Videl sem tam još kod vas vu novinaj da su se si oni nezavisni kriš kraš posvadili. To je moguče samo kod nas. Mesto da nekaj naprave oni se sposvade.  Kak je moj sused navek govoril „Štefek moj mali, ak očeš pri hiži biti glavni samo ih se sposvadi i boš ih mogel kontrolerat kak got očeš“. A gle sused je vu uredu delal i završil birotehničku školu, pak zna kaj veli. Siguran sam da ih je neko sposvadil, tak da nas podravce moreju kontrolerati kak su nas i do ve. Valda su se splašili da morti buju nekaj i napravili – zalajfal se je Štef f teorije zavjere. I prije neg kaj je došel do ljudi gušteri i drugih originalnih ideja, prekinul sam ga vu tomu semu i pozdravil, jer sam moral iti dalje druge utakmice slikati.

Vezani članci

Najčitanije