Koren: Županija je gradilište kapitalnih investicija vrijednih gotovo 700 milijuna eura.

Drage Podravke i Prigorke, dragi Podravci i Prigorci, stanovnici Koprivničko-križevačke županije, iza nas je još jedna godine koja je po mnogočemu bila izazovna, no unatoč gospodarskim i društveno-političkim mijenama koje na globalnoj, ali i našoj lokalnoj razini iznimno utječu na provođenje javnih politika, godina na izmaku je pružila i brojne mogućnosti da prostor na kojem živimo zajedničkim snagama učinimo još boljim.
Ponosan sam što smo nastavili s našom vizijom kontinuiranog razvoja Koprivničko-križevačke županije u svim njenim aspektima, posebno u segmentima obrazovanja i zdravstveno-socijalne skrbi u koje Županija ulaže velika materijalna sredstva kako bi ti sustavi svake godine bili još kvalitetniji, bolji i funkcionalniji.


Župan na Gospodarskom sajmu u Križevcima / KCKŽ ŽUPANIJA
Župan na Gospodarskom sajmu u Križevcima / KCKŽ ŽUPANIJA

Godinu smo zaključili završetkom jednog od najvažnijih projekata u sektoru obrazovanja u povijesti Županije, a riječ je o projektu Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji vrijednog preko 10 milijuna eura koji je uvelike unaprijedio strukovno obrazovanje te stvorio odlične uvjete rada u Obrtničkoj školi u Koprivnici i Strukovnoj školi Đurđevac.
Realizirali smo i brojne druge projekte u sektoru obrazovanja, a u godini pred nama ćemo nastaviti s strategijom ulaganja u fotonaponske elektrane, energetskim obnovama i dogradnjom školskih objekata te razvojem projekata jednosmjenske nastave. Važno je napomenuti kako su u državnom proračunu osigurana i sredstva za kapitalne projekte, izgradnju Učeničkom doma i Studentskog doma u Koprivnici, a u tijeku je i projektiranje nove zgrade koprivničke Srednje škole.

Centar kompetentnosti u Đurđevcu/ KCKŽ ŽUPANIJA
Centar kompetentnosti u Đurđevcu/ KCKŽ ŽUPANIJA

Mnogo toga se učinilo i u sektoru zdravstva pri čemu valja naglasiti završetak energetske obnove centralne zgrade OB Koprivnica vrijedne više od 5,7 milijuna eura, nabavu mamografa za koprivničku bolnicu i Dom zdravlja u Križevcima, dva nova sanitetska vozila za Zavod za hitnu medicinu i novo automatizirano skladište u Ljekarni Koprivnica. Kontinuirano osiguravamo sredstava za specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštitu u Đurđevcu i Križevcima, a nastavili smo i s provođenjem važnih programa poput subvencije stambenih kredita liječnika.

Energetska obnova OB Koprivnica / KCKŽ ŽUPANIJA
Energetska obnova OB Koprivnica / KCKŽ ŽUPANIJA

Ovdje moram istaknuti da je Županija ove godine pokrenula i program sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave naš je Dom zdravlja predano radio na opremanju i otvaranju liječničkih ordinacija i osiguranja stručnog kadra kako u općinama, tako i u gradovima. Veseli nas što ćemo iduće godine krenuti s projektom rekonstrukcije i izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Križevcima kako bi pacijentima pružili bolje materijalne uvjete i još bolju zdravstvenu uslugu.

Godinu za nama je obilježila i uspostava usluge javnog linijskog prijevoza koja se pokazala kao pravi pogodak, zatim potpore u sektoru gospodarstva koje smo nastavili pružati korisnicima od sufinanciranja fotonaponskih elektrana do pomoći općinama za kapitalne projekte i ravnomjerni razvoj te dobre rezultate u turističkom sektoru.


Sastanak župana s premijerom / KCKŽ ŽUPANIJA
Sastanak župana s premijerom / KCKŽ ŽUPANIJA

Cijele smo godine svjedočili da je prostor naše županije veliko gradilište na kojem su u tijeku ili se dovršavaju kapitalne investicije od nacionalnog značaja vrijedne gotovo 700 milijuna eura. Velika očekivanja imamo i od Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske koji je temelj našeg budućeg razvoja te realizacije važnih projekata za daljnji razvoj naše sredine. Uz potporu Vlade RH te europskih fondova i u sinergiji lokalne, regionalne i državne vlasti siguran sam da ćemo učiniti mnogo u vremenu koje je pred nama.
Dragi stanovnici Koprivničko-križevačke županije, želim Vam da nam svima nova 2024. godina donese sreću, ljubav i zajedništvo te blagoslov u obitelji.

Vezani članci

Najčitanije