Mjesec borbe protiv ovisnosti: visoka dostupnost, sve veća raznolikost droga i pojava novih psihoaktivnih tvari

  • Među učenicima srednjih škola Koprivničko-križevačke županije utvrđeno je da su alkohol, cigarete i igranje igara na sreću najčešća sredstva ovisnosti koja srednjoškolci koriste dok velika većina srednjoškolaca ipak nije probala psihoaktivne droge

Ušli smo u mjesec borbe protiv ovisnosti, koji se svake godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.
Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem ovisnosti te potaknuti na provedbu aktivnosti unaprjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva te smanjenja zdravstvenih, socijalnih i društvenih rizika i šteta povezanih sa ovisnostima i ponašajnim ovisnostima.
– U praćenju i prepoznavanju problema ovisnosti iznimno je važno sustavno praćenje broja liječenih osoba, a ono se od 1978. vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Prema podacima HZJZ ukupan broj osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u Hrvatskoj u 2022. godini je porastao (6.078 osoba) u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Oko 83 posto svih liječenih u sustavu su opijatski ovisnici, a kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o kanabisu, poručuju iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo.


U Centru za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Koprivničko-križevačke županije također bilježe porast broja liječenih osoba. Podaci se odnose na ukupan broj liječenih osoba u Centru obzirom da tretmanom obuhvaćaju sve tipove ovisnosti te općenito zaštitu mentalnog zdravlja. Godine 2023. u Centar su se javile 134 osobe (2022. 120 osoba). Od toga se 38 osoba u Centar javilo zbog ovisnosti o drogama, 80 zbog problema s alkoholom, a 16 zbog pušenja, kocke, ili nekih drugih duševnih smetnji. Najveći udio osoba u tretmanu je zbog alkohola (60 posto), a zatim zbog psihoaktivnih droga (28 posto). Od 38 osobe koje su se liječile zbog psihoaktivnih droga, 20 osoba se liječilo zbog ovisnosti o opijatima/heroinu, a 18 osoba se liječilo zbog droga neopijatskog tipa uz prevladavajuću ovisnost o kanabisu.

Trendovi zlouporabe droga u Hrvatskoj

– Posljednjih nekoliko godina došlo je do povećane prevalencije uporabe droga osobito kanabisa i stimulansa među mladima, uz prisutan trend poliuporabe droga. Zabrinjavajuću javno zdravstvenu ugrozu predstavlja i visoka dostupnost i sve veća raznolikost droga te pojava novih psihoaktivnih tvari, navode iz ZZJZ.

Prema istraživanju o zlouporabi sredstava ovisnosti među učenicima srednjih škola Koprivničko-križevačke županije provedenom 2022. utvrđeno je da su alkohol, cigarete i igranje igara na sreću najčešća sredstva ovisnosti koja srednjoškolci koriste dok velika većina srednjoškolaca ipak nije probala psihoaktivne droge. Najveći udio (79,5 posto) srednjoškolaca je bar jednom u životu konzumiralo alkohol, 27,9 posto duhan, a 21,3 posto je igralo igre na sreću dok je 12,3 posto srednjoškolaca navelo da su probali neku od droga. Trendovi uporabe sredstava ovisnosti pokazuju da pada udio učenika koji koriste sredstva ovisnosti.


– Naglašavamo da je u veljači ove godine donesena nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. kojom su definirani prioriteti i odgovori na modalitete i trendove pojavnosti droga, ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti. Ona je rezultat političkih i stručnih konzultacija i rasprava o potrebi redefiniranja i preusmjeravanja dosadašnjeg nacionalnog strateškog okvira na području politika prema ovisnostima. Umjesto pojedinačnih strategija, koje su u prethodnom razdoblju bile na snazi i u nadležnosti različitih resora, izrađen je jedinstveni akt strateškog planiranja koji je usmjeren na sve vrste ovisnosti, posebice na ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu te na ponašajne ovisnosti, s naglaskom na ovisnost o kockanju i prekomjerno korištenje interneta, objavio je Zavod.

Sukladno aktualnim trendovima te definiranim nacionalnim potrebama intenzivirali su provedbu raznih oblika preventivnih intervencija i to posebice onih koje se provode u suradnji s odgojno-obrazovnim sustavom. Kao i prošlih godina u studenom su započele aktivnosti provedbe programa prevencije ovisnosti ‘Otvoreni kišobran’. Učenicima šestog razreda osnovne škole održavaju se radionice iz prevencije ovisnosti, anektiranjem se prikupljaju podaci o uzimanju sredstava ovisnosti kod učenika te se održavaju predavanja roditeljima i potiče ih se na razgovor s djecom o problemima ovisnosti, a predavanjem koordinatorima naglasak je stavljen na ponašajne ovisnosti.

– U obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti nastavljamo stalnu suradnju s klubovima liječenih alkoholičara Koprivničko-križevačke županije kroz predavanja i javne akcije. Uz to, sudionici smo aktivnosti obilježavanja koje organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nevladine organizacije i nositelji aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga. Izdvajamo da smo sudionici edukacije Psihosocijalni i tretmanski aspekti ovisnosti o kockanju u organizaciji HZJZ kojom se unapređuju kompetencije stručnog tima Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti za rad s osobama koje su u riziku ili su razvile probleme vezane uz kockanje, zaključili su stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

Vezani članci

Najčitanije