Raspisan javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca raspisao je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca.
Javna priznanja su Počasni građanin Grada Đurđevca, Zlatna plaketa Sveti Juraj, Nagrada za životno djelo i Povelja Grada Đurđevca.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posthumno, sukladno utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarenje ili doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca, na adresu: Stjepana Radića 1, Đurđevac, a rok za podnošenje prijedloga je do 20. ožujka.


Počasnim građaninom Grada Đurđevca mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i
drugih država koji su osobno doprinijeli napretku Grada Đurđevca ili podizanju ugleda Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske.
Zlatna plaketa ‘Sveti Juraj’ posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti. Svake godine mogu se dodijeliti najviše tri Zlatne plakete.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju
znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Đurđevcu. Svake godine može se dodijeliti samo jedna nagrada.
Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se građanima Grada Đurđevca, udrugama, ustanovama, trgovačkim, društvenim i drugim pravnim osobama za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada Đurđevca, unapređivanje kvalitete življenja u Gradu Đurđevcu te promicanju ugleda Grada Đurđevca u zemlji i svijetu, a naročito za volonterski rad u razvitku svih pobrojanih područja života. Svake godine može se dodijeliti najviše pet Povelja Grada Đurđevca.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su, za pojedince, da se radi o istaknutim ljudima koji su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednostina unapređivanju stanja i razvitku pojedinih područja gospodarskog i društvenog života Grada Đurđevca te osobama koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna
djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina. Kriterij za pravne osobe je da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom
gospodarskom ili društvenom razvitku Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posthumno.

 


Vezani članci

Najčitanije