U pripremi jedinstveno osiguranje za štete od divljači koje će obuhvatiti i poljoprivredne usjeve

Lovstvo je multidisciplinarno područje u kojoj stručnim radom treba uskladiti odnose i interese između staništa, divljači i čovjeka. Jedan od nezaobilaznih negativnih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači, jer ona svojim obitavanjem, potrebama za hranom, dnevnom ili sezonskom migracijom, utječe na stanište, floru i faunu, što u određenom trenutku kada taj utjecaj prijeđe u neprihvatljiv, predstavlja problem i nastane šteta.


Kod praćenja šteta od divljači, dosadašnja iskustva ukazuju na niz poteškoća oko utvrđivanja, praćenja i evidencije šteta, a također i kod pronalaženja optimalnih rješenja za sprječavanje ili nadoknadu onih nastalih. Zbog porasta broja motornih vozila i sve veću mrežu prometnica, štete od divljači su u značajnom porastu, a isto tako utjecajem ljudi na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, stanište se mijenja i smanjuje pa se divljač prilagođava novonastalim uvjetima i hranu pronalazi na poljoprivrednim poljima.

-Kako bi se taj izuzetno veliki teret ublažio, u posljednje tri godine Ministarstvo poljoprivrede iz državnog proračuna financira policu osiguranja u ukupnom iznosu od gotovo 53 milijuna kuna samo za štete u prometu. I sada, prvi put u zemlji, Ministarstvo je pristupilo primjeni optimalnog modela koji uključuje i štete na poljoprivredi. Ukupna procijenjena vrijednost je 60 milijuna kuna godišnje i u potpunosti se financira iz državnog proračuna. Ovim modelom će se omogućiti ravnopravni uvjeti za sve sudionike te sačuvati poljoprivredna proizvodnja koja trpi štete od divljači, ali istovremeno i omogućiti nesmetani lov – ističu u ministarstvu

Predmet novog osiguranja je odgovornost osiguranika za štetu od divljači zbog smrti, ozljede tijela ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, uključujući i štetu na motornom, priključnom ili željezničkom vozilu kao i štete koju divljač prouzroči na poljoprivrednim kulturama i koja nastane zbog naleta motornog, priključnog ili željezničkog vozila na divljač ili naleta divljači na motorno, priključno ili željezničko vozilo. Trećom osobom se smatra oštećena osoba, kao i članovi i djelatnici osiguranika te članovi njihovih obitelji. Osiguranici će biti svi davatelji prava lova i lovoovlaštenici u Hrvatskoj koji će to biti prema podacima Središnje lovne evidencije na dan zaključenja ugovora o javnoj nabavi.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja, zainteresirani gospodarski subjekti svoje komentare, prijedloge i mišljenja mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno s 12. studenoga 2020.


Vezani članci

Najčitanije