U Legradu spremaju gradnju hostela i 11 kilometara biciklističkih staza

Ako nam odobre projekt, bit će to prekretnica razvoja našega turizma, na čemu radimo od 2017. godine, istaknuo je načelnik Ivan Sabolić


Općina Legrad prijavila je projekt MuDra ciklotura – Razvoj cikloturizma uz rijeke Dravu i Muru na natječaj Ministarstva turizma za diversifikaciju turizma.
U sklopu aktivnosti projekta u planu je izgradnja hostela s restoranom u Ulici Petra Zrinskog u Legradu, na ruti prema ušću Mure te biciklističke staze prema Halaš Čardi duljine oko 1300 metara.

Zapošljavanja

U sklopu hostela koji će se prostirati na 3500 metara kvadratnih, u planu su sportski tereni i dječje igralište, te postavljanje info kioska koji su prilagođeni osobama s invaliditetom. Također se planira uređenje biciklističke rute kroz Veliki Pažut duljine oko 10 kilometara koja će se spojiti sa stazom na Halaš Čardi, upravo na samom ušću Mure u Dravu. Za tu su aktivnost zadužene županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Općina Kotoriba. Ako projekt bude odobren, planirani početak gradnje je u proljeće 2024. godine.
Planira se i nabava 24 električna bicikla (20 za odrasle i 4 za djecu) te dva vodena bicikla kako bi se lakše pristupilo ušću Mure. Također, jedna od projektnih aktivnosti je edukacija i zapošljavanje novih djelatnika za rad u hostelu i na održavanju biciklističkih ruta te promocija same destinacije u suradnji s komunalnom tvrtkom Lekom Grad. Projektom je predviđeno zaposliti najmanje devet osoba koji će biti educirani o ekološkoj osviještenosti i ravnopravnosti spolova, a svim zaposlenicima čija su djeca predškolskog uzrasta bit će pokriven trošak smještaja djece u vrtiću.

Ivan Sabolić, načelnik Općine Legrad / FOTO GPIP

Prekretnica razvoja


– Ovaj projekt s uređenjem dvije biciklističke rute i gradnjom hostela sada prvi put prijavljujemo za financiranje. Njegova bi provedba značila prekretnicu razvoja turizma što nam je želja od 2017. godine. Tada nismo imali registriran niti jedan krevet, a u 2022. godini ma području općine ostvareno je više od 1300 noćenja. Siguran sam da ćemo nakon ostvarenja ovoga projekta imati i više od 5000 noćenja – rekao je načelnik Ivan Sabolić.
Ukupna vrijednost projekta je 3,8 milijuna eura. U njegovoj je pripremi partnerima pomogla i PORA, a hoće li Legrad uspjeti realizirati ove ambiciozne planove, znat će se u lipnju.

Prostirat će se na gotovo 3500 metara kvadratnih / OPĆINA LEGRAD

Vezani članci

Najčitanije