‘CReate A FairyTale’ prvi je Erasmus projekt koji će se od svibnja provoditi u Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec

Iz Osnovne škole Koprivnički Ivanec stigla je vijest da su im odobrena financijska sredstva u iznosu od 18.146,00 eura za provedbu aktivnosti u okviru projekta koji su prijavili na Poziv na podnošenje prijedloga za 2022. godinu za program Erasmus+.


Projekt naziva CRAFT (CReate A FairyTale) je prvi Erasmus projekt koji će Osnovna škola Koprivnički Ivanec provodi, a partneri na projektu su im Osnovna škola Ivan Milutinović iz Subotice u Srbiji (Vojvodina) i OOU ‘Kuzman Josifoski-Pitu’ iz Kičeva u Sjevernoj Makedoniji.

Sudjelovanjem u projektu učenici će se bolje upoznati s baštinom svog zavičaja i svoje države, te će ju na razne načine i predstaviti učenicima iz škola partnera. Jednako tako, učenici iz drugih država predstavit će svoju baštinu i tako utjecati na to da se na nju ne zaboravi i da ju očuvamo usprkos utjecaju današnjeg modernog vremena. Mobilnosti učenika će biti fizičke i virtualne, a uključivat će učenike i osoblje škola sudionika. Projekt će trajati petnaest mjeseci, a planirani početak je u svibnju ove godine. Učenici i osoblje Osnovne škole Koprivnički Ivanec kroz aktivnosti projekta  razvijati će ključne kompetencije potrebne za život, a koje su prema definiiciji Vijeća Europe – komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost
i poduzetnost, te kulturna svijest i izražavanje.

FOTO: Osnovna škola Koprivnički Ivanec

Spomenimo još da je Osnovna škola Koprivnički Ivanec je u razdoblju od 2020. do 2022. godine bila jedina osnovnoškolska ustanova nositeljica titule eTwinning škole na području Koprivničko-križevačke županije.

– Važno je spomenuti kako se školski koordinacijski tim za provedbu projekata kontinuirano usavršava te je i ovaj projekt rezultat samostalnoga rada pomoću vještina stečenih na edukacijama za pisanje Erasmus projekata, te osmišljavanja i provedbe mnogih eTwinning nacionalnih i međunarodnih projekata verificiranih nacionalnim i europskim oznakama kvalitete. CRAFT (CReate A FairyTale) je projekt od iznimne važnosti za sve učenike i djelatnike budući da je to prvi Erasmus+ projekt koji će provoditi te mu se osobito vesele i njime ispisuju povijesno važnu crticu u spomenici Škole – rekla je Renata Glavica iz Osnovne škole Koprivnički Ivanec.


 

Vezani članci

Najčitanije