[GLASOV INTERVJU] Ove će godine biti više asfaltiranja nego kopanja, a nakon aglomeracije čekaju nas novi veliki projekti

Koprivničke vode još su uvijek uslijed realizacije jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti ovih prostora, projekta Aglomeracije Koprivnica koji bi ove godine trebao biti i završen. Građani su s projektom već dobro upoznati, mahom zato jer su im raskopane ulice i dvorišta, ali i zato što će završetkom ovog projekta dobiti besplatni priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. No, što nakon aglomeracije? Koji je sljedeći investicijski ciklus? Hoće li cijene vode i vodnih usluga još rasti? Ako imamo izvrsnu vodu, zašto ju ne prodajemo? Sve nam je to otkrio Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda.


Počnimo s aglomeracijom na području Koprivnice. U kojoj su radovi fazi?
Nova vodoopsrkbna mreža je praktički izgrađena, napravljeno je 11,8 od 12 i pol kilometara planirane mreže, a ostalo je još nešto radova na istočnom prstenu. Bagere je malo usporilo blato, no to će biti uskoro riješeno. U prigradskim naseljima Starigrad, Draganovac, Jagnjedovac, Bakovčice, Reka i u Močilama je također sve zapravo gotovo, čekaju se sanacijski radovi na trasama i okolišnom terenu i tehnički pregledi. Projektom je predviđena i gradnja 12 i pol kilometara nove kanalizacijske mreže, a ona je u ovome trenutku izgrađena preko 90 posto. U Kunovec Bregu je još prošle godine obavljen tehnički pregled tako da ljudi već mogu predavati svoje zahtjeve za priključenje. Što se pak tiče rekonstrukcije vodovodne mreže, od 19 predviđenih kilometara, zasad je napravljeno nešto malo preko 50 posto. Rekonstruira se i kanalizacijska mreža i to njenih 13 kilometara od čega su dosad rekonstruirana dva kilometara. Tu je podizvoditelj radova isključivo Koming koji je radove započeo potkraj ljeta prošle godine tako da su se tek ujesen osjetno intenzivirali radovi i na njima će se aktivno raditi cijele ove godine.

Ove bi godine projekt trebao i biti gotov?
Da, rok projekta aglomeracije Koprivnica sufinancirane iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija je do kraja 2023. godine.

Ljude možda najviše muči i zanima zašto su neke ulice bile raskopavane i zakopavane, a onda opet raskopavane i zakopavane. Takav je slučaj bio s, na primjer, Dravskom i Krležinom ulicom. Što se događa?
Izvođač radova sam predlaže terminske planove izvođenja radova. S obzirom na to da se radi o velikim duljinama trasa izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže, početni operativni resursi izvođača radova Radnik iz Križevaca su se uglavnom svodili na građevinske ekipe koje rade na iskopima trasa. Nakon toga izvođač radova se na gradilištima doekipirao s kvalificiranom strukom za montažerski dio i radove na priključcima. Tek nakon završetka svih montažerskih radova na trasama i priključcima se prestaje sa kopanjem i zatrpavanjem i dolazimo do onoga što sve građane zanima, a to je završno uređenje trasa iskopa i okolišnog terena, da se bageri i operativa maknu i da se sve vrati u prvobitno stanje asfaltiranjem površina. Treba imati na umu da su to izuzetno složeni radovi, radovi u podzemlju gdje su instalacijski koridori već prepuni instalacija, a to su otežani uvjeti za iskop trasa. Postoje i zakonska ograničenja i cestarski uvjeti oko sanacije kolnika i staza oko toga kada se kakvi radovi mogu izvoditi s obzirom na vremenske uvjete koji bi mogli ugroziti kvalitetu sanacijskih radova. Zaista molimo stanovnike svih naselja u aglomeraciji za još malo strpljenja jer ovo što se trenutno radi na vodnokomunalnoj infrastrukturi radi se s ciljem da sljedećih 50 i više godina nemamo probleme s vodnokomunalnom infrastrukturom.

Dakle, sve ide prema rokovima?
U pogledu generalnog roka projekta smo unutar terminskih planova u gotovo cijelom projektu aglomeracija, no očekujemo od izvođača radova još pojačanje broja ekipa na trasama u ovoj godini. Ostaje još raskopati što je potrebno za potpuno ugradnju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, izgraditi prepumpne stanice i dovršiti izgradnju retencijskih bazena, a onda slijede tlačna ispitivanja, ispiranja vodovodne mreže, inspekcija CCTV kamerama kojima će se utvrditi vodonepropusnost kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja priključaka na novoj mreži, otklanjanje eventualno nekih nedostataka i slično, te na kraju sanacija trasa iskopa, okolišnog terena i tehnički pregledi. Izvođačeve asfalterske ekipe su spremne i ove će godine biti više asfaltiranja nego kopanja.


 

To će svima biti drago čuti.
Svi u KC Vodama smo fokusirani na ovaj projekat, suradnja između KC Voda, Ministarstva gospodarstva, Hrvatskih voda, Lokalne samouprave i drugih institucija je na visokoj razini, a u povijesti razvoja vodnokomunalnog gospodarstva koprivničke Podravine takvih velikih investicija nije bilo pa moram zahvaliti na velikom angažmanu svim kolegicama i kolegama u malom timu KC Voda što izazove projekta uspješno rješavamo na svim razinama i resorima, i tehničkim i ekonomskim i pravnim. Sve su to pokazatelji prema kojima nas nacionalna tijela doživljavaju kao ozbiljnog partnera u provedbi svih investicija na našem uslužnom području.

S obzirom na to da je aglomeracija jedan od najvećih projekata na ovim prostorima općenito, što nakon nje? Manji projekti, modernizacije?

Fokus u vodnokomunalnom resoru u posljednjih pet, šest godina je na sufinanciranju izgradnje vodokomunalne infrastrukture iz europskih sredstava, a tu je Aglomeracija, projekt unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija koji završava ove godine. Za novo investicijsko razdoblje koje traje do kraja 2025. godine u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka planirana je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Velika Mučna. KC Vode su tamo radove već započele 2021. godine i završile potkraj 2022. godine, a vrijednost te investicije je 1,5 milijuna eura te se čeka tehnički pregled. U prosincu 2022.g. ugovorili smo s Ministarstvom gospodarstva i Hrvatskim vodama sufinanciranje novih NPOO projekata u općini Sokolovac i općini Rasinja gdje se planira izgradnja kanalizacije u naselju Sokolovac duljine 8,8 kilometara s tri prepumpne stanice, te izgradnja nove vodovodne mreže duljine 22,8 kilometara u 9 naselja na području općine Sokolovac i općine Rasinja, a cjelokupna vrijednost tih projekata je 7,25 milijuna eura. Do ljeta očekujemo imati izvođača radova, a sve mora biti završeno do kraja 2025. godine. U projektu Aglomeracije smo imali za izgraditi 101 kilometar kanalizacijske mreže i 32 kilometra vodovodne mreže i sve mora biti gotovo u tri godine, a ovdje imamo 8,8 km kanalizacije i 22,8 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i rok od dvije i pol godine, tako da su ti novi NPOO projekti za nas u KC Vodama s iskustvom koje imamo kao ‘pregaziti plitak potok’. Ukupna vrijednost svih projekata sufinanciranih europskim sredstvima koje smo proveli u posljednje dvije godine, ili ih provodimo, ili uskoro započinjemo provedbu je 78,5 milijuna eura, odnosno gotovo 600 milijuna kuna. To je ogroman novac, a kad sve stavimo na hrpu, gledajući iz tehničkog aspekta, izgradit će se i rekonstruirati ukupno 113,1 kilometar kanalizacijske mreže, 40,8 kilometara vodovodne mreže odnosno izgraditi 2670 besplatnih kanalizacijskih priključaka za oko 8000 stanovnika i 1790 besplatnih vodovodnih priključaka za oko 5500 stanovnika.

Hoće li na kraju 2025. godine to onda biti sve što se mora napraviti, nadograditi i modernizirati na ovom području?
Cilj svih ovih projekata je povećati mogućnost priključenja na vodoopskrbu na 95 ili više posto, a to ćemo sigurno postići. Naravno da će uvijek biti novih potreba za produljenjem mreže jer se konstantno razvijaju nove stambene i poslovne zone.
U pogledu odvodnje u narednom razdoblju pripremit ćemo projektnu dokumentaciju za izgradnju kanalizacijske mreže za područje Legrada i očekujemo u novom europskom investicijskom razdoblju od 2026.g. da ćemo i izgraditi kanalizaciju u Legradu i Pustakovcu.


Svjedoci smo stalnom rastu cijena usluga i roba. Iako se najavljivalo da cijene vode neće rasti, porasle su. Što građani, ali i poslovni subjekti mogu očekivati?
S prvim srpnja prošle godine, sukladno uputi Vijeća za vodne usluge kao regulatora koji definira maksimalnu i minimalnu cijenu vodnih usluga odnosno prati ekonomičnost poslovanja svih javnih isporučitelja vodnih usluga u RH, uveli smo u cijenu za građanstvo naknadu za razvoj u iznosu od dvije kune po m3. Ta promjena strukture cijene značila je povećanje cijene vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja građanima na 13,99 kn/m3 a cijena poslovnim korisnicima je nešto smanjena. Većina vodovoda u državi također je u posljednjih godinu dana digla cijene tako da je naša nova cijena i dalje među nižim cijenama na razini cijele države.
Napominjem da sredstva prikupljena iz naknade za razvoj su namjenska sredstva za sufinanciranje lokalne komponente na projektu Aglomeracija Koprivnica i za financiranje izgradnje ostalih potrebnih novih vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda.

Očekuje li se novi rast cijena?
Vlada je sve vodovode u Hrvatskoj zaštitila u cijeni struje kao energenta do kraja ožujka ove godine. Što će biti kasnije, ne znam. Oni vodovodi koji su u prvoj polovici prošle godine išli u postupak javne nabave za električnu energiju, ponuđena cijena struje im je rasla i do sedam puta. Vodomjeri, cijevi, fazonski komadi, građevinski materijal, nafta, itd. sve što svakodnevno koristimo u poslu značajno je poskupjelo u posljednje dvije godine. Živimo u uvjetima globalne inflacije i krize, teško je bilo što prognozirati.
S ciljem postizanja ušteda na struji prošle smo godine započeli s izradom projektne dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane kapaciteta 850 kW za potrebe pročistača otpadnih voda u Herešinu, našeg najvećeg potrošača struje. Očekujemo do ljeta završetak izrade sve tehničke dokumentacije i ishođenje svih dozvola za građenje te raspisivanje javne nabave za radove.
Također, u ovoj godini planiramo i izradu projektne dokumentacije za izgradnju još dviju solarnih elektrana na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec.

Još smo uvijek u razdoblju navikavanja na euro. Je li bilo problema s prelaskom na euro i kako se snalaze građani?
Mi smo trenutno u fazi gdje kompletno mijenjamo poslovni sustav, a i u razdoblju smo prilagodbe na euro. Imali smo dva dana početkom godine kada su blagajne bile zatvorene, to se moralo učiniti iz tehničkih razloga, no na vrijeme smo rezervirali sitne eure u bankama pa kasnije više nismo imali nikakvih problema. Ljudi još preračunavaju eure u kune, to će sigurno potrajati još neko vrijeme, no svima nam je tako.

Prošli smo puta razgovarali o spajanju Vodnih usluga Križevci s KC Vodama. Je li se to spajanje u međuvremenu dogodilo?
Nije, tek je prošlog petka Ustavni sud objavio konačnu odluku o prihvatljivosti Uredbe o uslužnim područjima. O toj problematici se govori već 12 godina i pretpostavljam da ćete me pitati koji su daljnji koraci. KC Vode imaju zakonsku obvezu postati društvo preuzimatelj kao veće društvo u ovoj situaciji. Naša je obveza u Vodne usluge poslati pismo namjere s prijedlogom ugovora o preuzimanju i to ćemo u zakonskom roku i napraviti. Očekujem da će se Grad Koprivnica kao vlasnik KC Voda i Grad Križevci sa četiri susjedne općine kao vlasnici Vodnih usluga Križevci sjesti oko daljnjih radnji oko društvenog ugovora i ostalih obveza sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Zakonu o trgovačkim društvima…

Moraju li oni to prihvatiti? Znam da su negodovali.
Ako smo legalisti, onda bi svi morali poštivati zakonsku regulativu. Slijedi razdoblje od šest mjeseci u kojem bi svi uključeni u taj proces i vlasničku strukturu trebali sjesti i dogovoriti daljnje korake.

Zapravo me zanima što to znači za prosječnog građanina Križevaca koji koristi njihove usluge?
Zapravo ne bi trebalo značiti ništa. Postoji zakonom propisano vrijeme prilagodbe od dvije godine u kojem Križevci imaju pravo biti svoja podružnica sa svojim direktorom. Radi se o dva trgovačka društva koja se spajaju u jedno gdje ne bi trebalo biti nekakvih otpuštanja zaposlenika, a operativna suradnja i povezanost vodoopskrbnih sustava postoji već više od 10 godina. U vremenima smo i deficita stručnog kadra, vodoinstalatera i drugih, zato država i nastoji okrupniti vodeni biznis, a to je obveza i prema Europi. To je dobro i iz troškovnih i ostalih operativnih razloga, a korisnicima to ne bi trebalo mijenjati ništa budući da su nam cijene približno iste.

Prije nekoliko se godina pričalo i o proizvodnji koprivničke flaširane vode. Jeste li zainteresirani za takvu ideju?
Za to trenutno ne postoji zakonska mogućnost. Javna vodoopskrba i javna odvodnja su regulirane djelatnosti kojima se bave javni isporučitelji vodnih usluga, pa bilo kakva proizvodnja i distribucija izvorske vode u bocama za javne isporučitelje vodnih usluga nije dozvoljena. Bilo je to u vrijeme kada su KC Vode još bile u sustavu Komunalca, imali smo i Rješenje o priznavanju izvorske vode koja se trebala zvati ‘Leda’, no jednostavno se tim poslom ne smijemo baviti. Bunari koji su izbušeni za javnu vodoopskrbu su za javnu vodoopskrbu, zakon to jednostavno ne dopušta da se koriste u drugu komercijalnu svrhu, a kao što sam već spomenuo, legalisti smo.

Razgovarao: Ivan Grobenski

Fotografirao: Ivan Brkić

 

 

Vezani članci

Najčitanije

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com