Postavljaju se fotonaponske elektrane na županijskim školskim objektima

Važnost implementacije obnovljivih izvora energije u školske objekte kojima je osnivač, Koprivničko-križevačka županija prepoznala je kao važnu dugoročnu strategiju.


Prošle su godine postavljene elektrane na osnovnima školama u Kalinovcu, Kalniku i Sokolovcu, vrijedne 95.000 eura, a u sklopu projekta županijskog Centra kompetentnosti, elektrane su dobile i Obrtnička škola Koprivnica te Strukovna škola Đurđevac.

Radovi na postavljanju solarnih panela / KCKŽŽ
Radovi na postavljanju solarnih panela / KCKŽŽ

Županija nastavlja ulaganje u obnovljive izvore energije u školskim objektima te su u tijeku radovi na postavljanju fotonaponskih elektrana na osnovnim školama u Goli, Legradu, Svetom Petru Orehovcu, Kloštru Podravskom i Molvama te na Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ u Križevcima i Srednjoj školi Koprivnica. Za ovaj je projekt predviđeno oko 300.000 eura. Navedenim projektima fotonaponskih elektrana škole će postići energetsku neovisnost korištenjem obnovljivih izvora energije i čistih energetskih potencijala kojima obiluje naša županija.

Solarni paneli na krovu zgrade Srednje škole Koprivnica / KCKKŽ
Solarni paneli na krovu zgrade Srednje škole Koprivnica / KCKKŽ

Strategija ulaganja u fotonaponske elektrane nastavit će se izradom projekata za dogradnju školskih prostora za jednosmjensku nastavu u osnovnom školstvu. Riječ je o školama u Drnju, Rasinji, Ferdinandovcu, Svetom Ivanu Žabnu, Koprivničkom Ivancu, Hlebinama, Podravskim Sesvetama i Fodrovcu.

Za ostatak školskih objekata na kojima će se ugraditi fotonaponske elektrane sređuje se potrebna dokumentacija te će se sklapati ugovori u narednim proračunskim razdobljima.


Solarni paneli na krovu OŠ Gola / KCKKŽ
Solarni paneli na krovu OŠ Gola / KCKKŽ

Vezani članci

Najčitanije