Županija za programe i projekte udruga pripremila više od 120.000 eura

Koprivničko-križevačka županija raspisala je četiri natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga za 2024. godinu. To je Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti, zatim Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata, Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika.
– Sufinanciranjem aktivnosti udruga značajno će se doprinijeti njihovom radu, a Županija na ovaj način nastavlja s jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva. Ukupna vrijednost četiri natječaja sufinanciranja programa i projekata udruga iznosi više od 120 tisuća eura, javili su iz Županijske uprave.


Udruge s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti mogu prijaviti programe/projekte u tri prioritetna područja: rad s djecom i mladima, rad udruga žena s ciljem aktivnog uključivanja žena u društvenu zajednicu te rad ostalih udruga čiji su programi, projekti i aktivnosti od interesa za Koprivničko-križevačku županiju. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 18.577,00 eura, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 700 eura.

Financijska podrška je osigurana i za programe i projekte udruga koje doprinose razvoju u području rada s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 33.181,00 eura, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 4.000,00 eura.

Za udruge koje su usmjerene na rad u području zdravstva i brige o osobama s invaliditetom planirana vrijednost Natječaja iznosi 38.700,00 eura, pri čemu je najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu 150 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu 2.600 eura.

Za programe i projekte udruga umirovljenika kojima se unaprjeđuje kvaliteta života umirovljenika i osoba treće životne dobi, vrijednost Natječaja je 30.000,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 4.000,00 eura.


Prijave na natječaje primaju se isključivo u elektronskom obliku, a svi detalji dostupni su na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.
Rok za prijave za sva navedena područja je 1. ožujka 2024. godine, a dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte: pitanja@kckzz.hr
Tehnička podrška vezana uz e-prijave može se dobiti isključivo putem adrese e-pošte: podrska-eprijave@kckzz.hr

Vezani članci

Najčitanije