Županijskim sufinanciranjem općine lakše dolaze do novca za svoje projekte

Koprivničko-križevačka županija da bi omogućila ravnomjeran razvoj svih dijelova Podravine i Prigorja još od 2014. godine sufinancira između ostalih programa i izradu dokumentacije za pripremu EU projekta jedinicama lokalne samouprave. Kako bi pridonijela bržem društveno-gospodarskom razvoju, prije svega, slabije razvijenih jedinica, proteklih 10 godina izdvojila je čak 311.158,46 eura za sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije. Ta je potpora nekim našim općinama bila od krucijalnog značaja za povlačenje novca iz fondova. Bez projektno-tehničke i druge dokumentacije, koja predstavlja znatan izdatak, nemoguće je pokucati na vrata europskih financijera.


Kad se iznese podatak da je čak 21 od 25 jedinica lokalne samouprave ispod prosjeka prema indeksu razvijenosti, onda postaje jasnije koliko značajnu ulogu igra potpora Koprivničko-križevačke županije. Samo Koprivnica, Đurđevac i Križevci te Općina Kalinovac, prema odluci Vlade RH iz 2017. godine odnosno prema indeksu razvijenosti , više ne mogu aplicirati svoje projekte na Javni poziv za tekući projekt T 100050 – sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave. Naime, spomenuta tri grada i općina iznadprosječno su razvijeni te se stoga smatra da teret izrade dokumentacije mogu sami podnijeti.

Što se tiče ovogodišnjeg javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, kroz njega je isplaćena kapitalna pomoć u iznosu 59.042 eura. Među njima je i Općina Legrad koja je kroz ovogodišnji javni poziv od Županije dobila 12.000 eura za pripremu projektne dokumentacije za gradnju tamošnjeg hostela.

– Svaka pomoć, pa tako i ova županijska, dobro nam je došla jer na području naše općine provodimo puno projekta – kazao nam je načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić pojasnivši kako Legradu nedostaju smještajni kapaciteti što je bio razlog upuštanja u pripreme za projekt gradnje Hostela.

FOTO / GPIP

Prvotno su zamislili graditi kamp, ali su od te ideje odustali kad su shvatili da mora imati minimalno tri zvjezdice kako bi ga se moglo prijaviti za vanjske izvore financiranja. Hostel se pokazao kao najbolji odabir jer ga nije potrebno kategorizirati.


– U tu svrhu nećemo ići u prenamjenu nekog od objekata, nego ćemo ga izgraditi iz temelja na samom ulazu u Legrad – kazao nam je Sabolić.

Želja im je, kaže, ugostiti prve turiste u 2026. godini. No ako projekt dobije pozitivne ocjene i novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), moguće je da će i ranije otvoriti vrata budućeg objekta, tvrdi Sabolić.

Potporu je dobila i Općina Đelekovec pa tamošnja načelnica Lara Samošćanec ne krije zadovoljstvo suradnjom na relaciji Općina – Županija.

– Županija nam je bila od velike pomoći pri sufinanciranju izrade projektne dokumentacije pa smo tako i izuzetno zadovoljni što su nam ove godine uplatili 8129 eura za projekt ‘ Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Đelekovcu’ – kazala nam je načelnica Općine Đelekovec Lara Samošćanec.

FOTO / GPIP

Novac za vrtić putem NPOO-a je dobiven i prošli su tjedan počele pripreme gradilišta. Rok za dovršetak radova je listopad iduće godine kad će objekt primiti po jednu vrtićku i jasličku skupinu.


– Imat će sve popratne sadržaje, od kuhinje, garderobe do dječjeg igrališta – nabrojila je Samošćanec.

Iz Službe ureda župana doznajemo kako najčešće sufinanciraju dokumentaciju za prometnu infrastrukturu, dogradnju i izgradnju dječjih vrtića te uređenje parkova i igrališta. No sufinancirali su i izradu dokumentacije za projekte veće vrijednosti kao što su izgradnja reciklažnih dvorišta, smještajnih kapaciteta, rekonstrukcije objekata za izlagačke djelatnosti poput Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama do izrade projektne dokumentacije za Zavičajno-kulturni centar u Virju.

Sadržaj proizveden u suradnji s Koprivničkio-križevačkom županijom.

Vezani članci

Najčitanije